09.03.1999
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα από το Δ.Σ. της Εταιρίας πριν από το Συνέδριο. Σας υπενθυμίζω και πάλι να κάνετε έγκαιρα την εγγραφή σας, έστω και αν δεν θα παρουσιάσετε εργασία, στη διεύθυνση:

http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/work99/registration.html
Το μύνημα αυτό θα το λάβετε και ταχυδρομικά, μαζί με τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές που θα γίνουν στο τέλος της ετήσιας ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,
 
το ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999, στις 3:00μμ,
Αίθουσα Α31, Κτίριο  Σχολής των Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
Θα λάβετε 2 φακελλάκια με ενδείξεις Π (για Πρόεδρο) και ΔΣ  (για Διοικητικό Συμβούλιο), καθώς και 2 ψηφοδέλτια. Γράψτε 1 όνομα στο ψηφοδέλτιο που θα βάλετε στο φακελλάκι Π, και μέχρι 4 ονόματα στο ψηφοδέλτιο που θα βάλετε στο φακελλάκι ΔΣ.  Βάλτε τα 2 φακελλάκια σ' ένα μεγαλύτερο φάκελλο και ταχυδρομήστε τα στην διεύθυνση:
 
Αναπλ. Καθ. Χ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ 
Φυσικό Τμήμα, Σχολή Θετικών Επιστημών 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 540 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
σημειώνοντας και το όνομα σας ως αποστολέα. Τη στιγμή της ψηφοφορίας, θα ανοιχτούν οι ταχυδρομικοί φάκελλοι και τα ψηφοδέλτια θα τοποθετηθούν στην κάλπη. Υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να είστε ταμιακά εντάξει για να μπορείτε να ψηφίσετε. Η ετήσια συνδρομή είναι δυο χιλιάδες (2000) δρχ και μπορείτε να τη στείλετε με ταχυδρομικά δελτάρια μαζί με τα ψηφοδέλτια. Ως παραλήπτη των δελταρίων σημειώστε τη συνάδελφο Χ. ΠΕΤΡΙΔΟΥ.
    Το Δ.Σ. θεωρεί ότι θα βοηθούσε πολύ στην εκλογή του Προέδρου (ιδίως γι' αυτούς που ψηφίζουν ταχυδρομικά) αν έγκαιρα γνωρίζαμε ποιοί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή. Γι' αυτό, θα σας παρακαλούσαμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας στέλνοντας email στην Εταιρία (eesfye@lattice.physics.gsd.ntua.gr). Επίσης το Δ.Σ. προτείνει η ανάδειξη των ελλήνων εκπροσώπων στα ACCU, OUTREACH και ECFA να γίνει από τη Γ.Σ. Παρακαλούμε να στείλετε και πάλι email εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας και γι' αυτές τις θέσεις. Στη διεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/DS/nominations.html θα μπορείτε να βλέπετε ποιοί συνάδελφοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάθε μια από τις παραπάνω θέσεις. Φυσικά, η υποβολή υποψηφιοτήτων (για όλες τι θέσεις που αναφέρουμε) παραμένει ανοικτή έως τη στιγμή της αντίστοιχης ψηφοφορίας. Τέλος, η τελευταία ΓΣ είχε δώσει εντολή στο νέο ΔΣ για αλλαγές στο Καταστατικό. Περιμένουμε και γι' αυτό το θέμα τις προτάσεις σας με email, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα η όλη συζήτηση. Το Καταστατικό της Εταιρίας βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.physics.ntua.gr/~eesfye/DS/katastatiko.html

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΕΣΦΥΕ

  1. Ενημέρωση-απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
  2. Σχέσεις Ελλάδας-CERN
  3. Αλλαγές Καταστατικού Εταιρίας.
  4. Εκλογή αντιπροσώπων για ACCU, OUTREACH και ECFA.
  5. Εκλογές για Πρόεδρο και Δ.Σ.
Ελπίζοντας στην παρουσία όλων σας στο Συνέδριο τηε Εταιρίας,

                                                                                                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
                                                                                                                  Για το Δ.Σ.

                                                                                                                 Ν.Δ. Τράκας
                                                                                                                    Πρόεδρος