ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ  ΥΨΗΛΩΝ  ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΣΗΣ
OUTREACH GROUP

'Αρθρα

Πίνακες  

outreach.cern.ch 

Αλλες διευθύνσεις  

Η Φωτογραφία της Εβδομάδας 

Ελάτε σε επαφή
μαζί μας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

   ...πίσω στη βασική σελίδα

Βασικά ¶ρθρα, Εργαστήρια Φυσικής Σωματιδίων, Εφαρμογές, Ιστορία,
Εκλαΐκευση, Ειδικά Θέματα

Βασικά ’Αρθρα
Τα Στοιχειώδη Σωματίδια (εκτενής λεζάντα του Πίνακα των Στοιχειωδών Σωματιδίων)
Οι Αλληλεπιδράσεις των Στοιχειωδών Σωματιδίων (εκτενής λεζάντα του Πίνακα των Αλληλεπιδράσεων)
Επιταχυντές Σωματιδίων (μια πρώτη ματιά)
Ανιχνευτές Σωματιδίων (μια πρώτη ματιά)
Οι δυνάμεις του Καθιερωμένου Προτύπου
Κβαντική Χρωμοδυναμική
Δυνάμεις του 10
Το Πανηγύρι των Σωματιδίων

Εργαστήρια Φυσικής Σωματιδίων
Το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων,CERN: μια Σύντομη Περιήγηση 
ATLAS, Ενα Πείραμα στην Πρώτη Γραμμή των Ανακαλύψεων
Μέτρα Προστασίας από την Ακτινοβολία στο CERN
Η Έρευνα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στο DESY

Εφαρμογές
Από πού ξεκίνησε το WWW ... και τι είναι το CERN
Το GSI Θεραπεύει Καρκινικούς 'Ογκους με Ιόντα 'Ανθρακα
Η Ακτινοβολία Σύγχροτρον είναι Λαμπρότερη παρά ποτέ
Εφαρμογές των Επιταχυντών

Ιστορία
Από τον Λαβουαζιέ έως σήμερα: Μια σύντομη Χρονολογική Ανασκόπηση της Κατανόησης της Δομής της Ύλης
Σύντομο Χρονικό της Φυσικής

Εκλαΐκευση
βραβείο Nobel  Φυσικής για το 1999
Προβλήματα Εκλαΐκευσης της Σύγχρονης Φυσικής
Ο 'Ηλιος: Ένα Λαμπρό Παρελθόν κι ένα Ακόμα Λαμπρότερο Μέλλον
Μια Σύντομη Ιστορία του Διαστήματος
Τα Δέκα ¶ρθρα Φυσικής με τις
Περισσότερες Αναφορές

Βασικά ¶ρθρα, Εργαστήρια Φυσικής Σωματιδίων, Εφαρμογές, Ιστορία,
Εκλαΐκευση, Ειδικά Θέματα