ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

 ...πίσω στη βασική σελίδα
 
Κατάλογος Μελών (και  ηλεκτρονική διεύθ.) 

Το Δ.Σ. της ΕΕΣΦΥΕ  

Μηνύματα του Δ.Σ  

Συνέδρια, Ομιλίες 

Διευθύνσεις ΑΕΙ και Ινστιτούτων 

Προκυρήξεις θέσεων
 
Διευθύνσεις ΑΕΙ και Ινστιτούτων 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Τομέας Φυσικής, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 
157 73 Ζωγράφου 
τηλ.: +01 772 3032 (γραμματεία), fax: +01 772 3025 
http://www.physics.ntua.gr  ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 
Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής 
153 10 Αγία Παρασκευή 
τηλ.: +01 650 3512 , fax: +01 651 1215 
http://www.demokritos.gr/inp 


Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Φυσικής 
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων 
Πανεπιστημιούπολη, 157 71 Αθήνα 
τηλ.:+01 727 4966,  fax.:+01 7235089 
http://www.uoa.gr/physics 


Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Τμήμα Φυσικής 
714 09 Ηράκλειο, Κρήτη 
τηλ.:+081 394200, 394300 (γραμματεία), fax.:+081 394201 
http://www.physics.uch.gr  


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα Φυσικής 
451 10 Ιωάννινα 
τηλ.:+0651 45181, 45241 (γραμματεία), 98524, fax.:+0651 45631 
http://dioni.sci.uoi.gr 


Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Φυσικής
265 00 Πάτρα
τηλ.:+061 997444, fax:+061 99617
http://www.physics.upatras.gr


Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τμήμα Φυσικής, Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Σωματιδίων
540 06 Θεσσαλονίκη
τηλ.:+031 998128(θεωρία), 998048 (πειραμ.), 
fax.:+031 998128(θεωρ.), 998058(πειρ.) 
http://www.physics.auth.gr 
και
Πολυτεχνική Σχολή, Γενικό Τμήμα 
540 06 Θεσσαλονίκη
τηλ.:+031 995936,  fax.:+031 995928 
http://infolab.gen.auth.gr 
 


...πίσω στη βασική σελίδα