ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

  ...πίσω στη βασική σελίδα
 
 
Κατάλογος Μελών (και  ηλεκτρονική διεύθ.) 

Το Δ.Σ. της ΕΕΣΦΥΕ 

Μηνύματα του Δ.Σ 

Συνέδρια, Ομιλίες 

Διευθύνσεις ΑΕΙ και Ινστιτούτων 

Προκυρήξεις θέσεων
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (2007-2008) 

 

Πρόεδρος:             Σπύρος ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΕΑΠ
Γραμματέας:         Μάρθα ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΑ
Ταμίας:                  Γεώργιος ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ, ΕΜΠ 
Μέλη:                    Ευάγγελος ΓΑΖΗΣ, ΕΜΠ

                               Αναστάσιος ΠΕΤΚΟΥ, Παν. Κρήτης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (2004-2005) 

Πρόεδρος:             Ευάγγελος ΓΑΖΗΣ, ΕΜΠ
Γραμματέας:         Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΕΦΕ-Δ
Ταμίας:                  Μάρθα ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΑ 
Μέλη:                    Ιωάννης ΓΚΙΑΛΑΣ, Παν. Αιγαίου
                               Θεόδωρος ΓΕΡΑΛΗΣ, ΕΚΕΦΕ-Δ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (2003-2004) 

Πρόεδρος:             Αθανάσιος ΛΑΧΑΝΑΣΕΚΠΑ
Γραμματέας:         Μάρθα ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΚΠΑ 
Ταμίας:                  Θεόδωρος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΜΠ
Μέλη:                    Χρήστος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΑΠΘ 
                               Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΚΕΦΕ-Δ