ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

...πίσω στη βασική σελίδα
 
 
Κατάλογος Μελών (και  ηλεκτρονική διεύθ.) 

Το Δ.Σ. της ΕΕΣΦΥΕ  

Μηνύματα του Δ.Σ 

Συνέδρια, Ομιλίες 

Διευθύνσεις ΑΕΙ και Ινστιτούτων 

Προκυρήξεις θέσεων
 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΕΣΦΥΕ ) ιδρύθηκε το 1975. Η πλειοψηφία των Ελλήνων Επιστημόνων οι οποίοι εργάζονται σε αυτό το πεδίο ( στην Ελλάδα και το εξωτερικό ) είναι μέλη της ΕΕΣΦΥΕ. Οι κύριοι στόχοι της είναι να προάγει την επιστημονική εργασία των Ελλήνων επιστημόνων και να ενημερώνει τον κοινωνικό περίγυρο και την Ελληνική Πολιτεία για θέματα που αφορούν το αντικείμενο της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών. 

Η Εταιρία οργανώνει ετήσιο Συνέδριο όπου παρουσιάζονται αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της , πειραματικές και θεωρητικές. Οι νέοι επιστήμονες ενθαρρύνονται να συμμετέχουν. Επίσης προσκαλούνται ξένοι συνάδελφοι να καλύψουν θέματα αιχμής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ( Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και δύο μέλη ) εκλέγονται κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνει χώρα στο τέλος του Συνεδρίου. 

Το καταστατικό της Εταιρείας